Dalia Aniela Aranowska - strona domowa!
Mam obecnie:
13 lat
0 miesięcy 3 dni
3 godziny 28 minut

Pomóż Dalii - oddaj swój 1%

Dalia Aranowska tuż po urodzeniuDalia Aranowska mająca pół rokuDalia Aranowska mająca półtora roku

Nasza córeczka - Dalia Aniela Aranowska - urodziła się 27 czerwca 2009 roku z całkowitym rozszczepem podniebienia i z obustronną wadą wrodzoną uszu. Zdiagnozowano u niej obustronną mikrocję (niedorozwój małżowin usznych) z atrezją (zarośnięciem) przewodów słuchowych. Prawdopodobnie jej niedosłuch ma charakter mieszany (tzn. wynika również z niedorozwoju ucha środkowego). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono obustronny niedosłuch umiarkowanego stopnia (60-70 dB). Dziewczynka ma również niedowład nerwu twarzowego oraz pooperacyjne zwężenie szczęki.

Dalia jest leczona i rehabilitowana od pierwszych tygodni życia. Wymaga to pracy wielu specjalistów. Z powodu asymetrii ułożeniowej i wzmożonego napięcia mięśniowego w pierwszym roku życia Dalia była rehabilitowana ruchowo metodą Vojty. Na początku 2010 roku nasza córeczka przeszła bardzo bolesną operację zamknięcia podniebienia. Zakupiliśmy dla niej aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne (Bruckhoff'a). Wymaga badań kontrolnych słuchu oraz kontroli i codziennego utrzymania aparatów. Ponadto musi pozostawać pod stałą opieką chirurga dziecięcego, ortodonty, audiologa oraz logopedy. W niedalekiej przyszłości Dalia wymaga założenia aparatów BAHA mocowanych na wszczepianych w kości czaszki implantach tytanowych (NFZ refunduje tylko jeden z dwóch implantów). W wieku około 10 lat konieczna będzie operacja rekonstrukcji małżowin usznych i otworzenia przewodów słuchowych.

Leczenie, rehabilitacja oraz zapewnienie Dalii możliwości słyszenia są bardzo kosztowne. Ogromna większość badań i zabiegów jest nierefundowana, a na wizyty lekarskie w placówkach państwowych czeka się całymi miesiącami. Utrzymanie aparatu również w całości spoczywa na rodzinie dziecka. Koszty zatem rosną wraz z jego rozwojem. Ich pokrycie przekracza możliwości finansowe każdej rodziny. Pomoc w postaci darowizn, w tym przekazania 1% podatku, jest jedyną szansą na zgromadzenie wystarczających funduszy.

Dzięki Waszej zeszłorocznej pomocy dla Dalii w postaci 1% z Waszych podatków oraz Waszym wpłatom bezpośrednim udało się zebrać kwotę, która nie tylko wystarczyła na cały rok leczenia i opieki nad dzieckiem ale również pozwoliła nam odłożyć trochę pieniędzy na zbliżające się operacje. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i prosimy o dalsze wsparcie.

Jak przekazać 1% podatku?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami możesz przekazać 1% swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego, również na konkretnego podopiecznego takiej organizacji. Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na formularzu zeznania rocznego PIT. 1% podatku mogą przekazać: ryczałtowcy (PIT 28), przedsiębiorcy (PIT 36 i PIT 36L), pracownicy (PIT 37), gracze giełdowi (PIT 38) i osoby, które sprzedały nieruchomość (PIT 39). Aby przekazać 1% swojego podatku na pomoc Dalii należy wypełnić w formularzu PIT pozycje, zgodnie z instrukcją na rysunku poniżej.

PIT-37 - wzór wypełnienia
Fragment formularza PIT-37
w innych formularzach PIT pozycje będą wyglądały dokładnie tak samo ale mogą być oznaczone innymi literami

Jak pomóc bezpośrednio?

Jeżeli masz możliwość, możesz również pomóc Dalii dokonując darowizny ze środków własnych.

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
nr konta: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
tytułem: Dalia Aniela Aranowska (nr ewid. 10815) - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Czy można pomóc jeszcze inaczej?

Będziemy wdzięczni za każdą pomoc - szczególnie w pozyskiwaniu darczyńców. Pobierz ulotkę w formacie PDF (2,35 MB) i rozpropaguj ją wśród swoich znajomych.

Dziękujemy za Waszą pomoc!

© Łukasz Aranowski
Powrót do strony głównej
Ostatnia zmiana: 20 czerwca 2017 r.